Thursday, December 04, 2014

Daripada Sa'di (1210M -- 1291M)
Nasihat Nushirwan Kepada Anaknya

Tatkala hampir meninggal dunia Nushirwan menasihati anaknya.
"Beri layanan baik kepada orang-orang miskin dan jangan mencari kemewahan diri. 
Pengembala jangan tidur tatkala serigala berada di kalangan biri-biri.
Bela orang-orang miskin, kerana raja memakai mahkota demi rakyatnya.
Rakyat adalah akar dan raja adalah pohon; dan pohon itu, wahai anak, kuat kerana akarnya.
Raja tidak menindas rakyat  ditakuti akan membawa keburukan kepada negara.
Jangan mengejar kemewahan sedang rakyat menderita."


[BUSTAN : Terjemahan teks : Darma Mohammad].

No comments: